Serdecznie zapraszamy na: „Szesnaste spotkanie po latach” w dniu 14.09.2019 r. o godz. 11.00, nad którym honorowy patronat objęła Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 Pani mgr Izabella PRAGA.

 

Grupa inicjatywna w składzie:

  1. Elżbieta Rogala (Stojek)
  2. Mirosław Rogala
  3. Jan Kaczanowski
  4. Maciej Stefański
  5. Jacek Rutkiewicz
  6. Tomasz Łysoniewski

zaprasza na:

„Szesnaste spotkanie po latach”,

nad którym honorowy patronat objęła

Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1

Pan mgr Izabela PRAGA.

Planowany zjazd odbędzie się w gmachu Szkoły Podstawowej Nr. 1

im. Krzysztofa Szydłowieckiego /d. Jana Nalazka/ w Ćmielowie.

TERMIN ZJAZDU:

14 września 2019 roku o godzinie 11.00.

PROGRAM ZJAZDU:

 11.00 – Spotkanie w klasie – sprawdzenie listy obecności uczniów.

12.00 – Zapalenie świeczek na grobach koleżanek, kolegów i nauczycieli.

18.00 – Wieczór wspomnień.

Spotkanie proponujemy, w miarę możliwości, rozszerzyć o członków naszych rodzin.

Mile widziane sugestie ze strony koleżanek i kolegów, co do przebiegu spotkania.

Dodatkowe informacje w sprawie zjazdu można uzyskać pod adresem: e-mail: jacek@rutkiewicz.eu

Na stronie www.rutkiewicz.eu można obejrzeć krótki reportaż z poprzednich Zjazdów.

Z poważaniem

Grupa Inicjatywna