W tym albumie znajdują się przede wszystkim zdjęcia wykonane przeze mnie, moich znajomych lub stare zdjęcia niezidentyfikowanych autorów. W przypadku gdyby ktoś rozpoznał zdjęcie wykonane przez siebie proszę o kontakt ze mną.
Jednocześnie wyrażam zgodę na korzystanie – do celów pozakomercyjnych – ze zdjęć wykonanych przeze mnie.